Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn
Skriv ut Legg til bokmerke

 Kvinesdal kirke, Kvinesdal, Vest - Agder, Norge


Breddegrad: 58.3172, Lengdegrad: 6.9612
Kvinesdal kirke

Notater:
Kvinesdal kirke ligger i Kvinesdal sokn i Lister prosti. Den er bygget i tre og ble oppførd i 1837. Kirken har åttekantplan og 500 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850).
Arkitekt: H.D.F.Linstow.Kvinesdal kirke ligger på Liknes, et stedsnavn som tyder på at dette har vært et samlingssted fra gammel tid. Det har i tidens løp stått flere kirker på stedet, men den nåværende ble bygget i 1837, da den forrige kirken fra 1623 var falleferdig og dessuten for liten. Kvinesdal kirke er tegnet av slottsarkitekt Linstow i klassisistisk stil og med åttekantet grunnplan, en form som ga stort areal i en tid da vegglengden i tømmerbygninger var begrenset av stokkenes lengde. Kirken er panelt utvendig, men innvendig er det umalte, bare tømmervegger.

Da den gamle kirken i Kvinesdal ble revet, forsvant også det meste av det gamle interiøret og inventaret, bortsett fra et krusifiks som antagelig er fra 1500-tallet. Av den gamle korbuen laget lensmannen på Egeland seng til arrestantene, og denne endte siden på Vest-Agder fylkesmuseum. Kirkerommet har sammenhengende gallerier i to høyder langs både langsidene og mot vest.

Alterbildet, som er malt av kvindølen Marcelius Førland i 1937, viser Oppstandelsen. Bildet kom på plass i forbindelse med kirkens 100-års jubileum, og Kvinesdal husmorlag sto for innsamlingen. Alterbildet ble satt inn i den eksisterende portalformete, klassisistiske rammen, hvor hovedmotivet tidligere var et enkelt kors med en innrammet innskrift over. Innskriften står nå på portalens bjelkeparti: ”Korsets ord en Guds kraft til salighed”. I den trekantformete gavlen er det et treenighetssymbol med Guds øye i strålekrans.

Kilder:
Kvinesdal kirke 150 år, utgitt av Kvinesdal menighetsråd, Kvinesdal 1987
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993