Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn
Skriv ut Legg til bokmerke

 Værnes kirke, Stjørdal, Nord - Trøndelag, Norge


Breddegrad: 63.4543, Lengdegrad: 10.9549
Værnes kirke

Notater:
Værnes kirke ligger i Stjørdal sokn i Stjørdal prosti. Den er bygget i mur og ble oppførd i 1100. Kirken har langplan og 320 sitteplasser. Kirken har vernestatus fredet.
Arkitekt: ukjent.Værnes kirke

Værnes kirke er en romansk steinkirke fra 1100-tallet, med rektangulært skip, lavere og smalere, rett avsluttet kor og vesttårn. Tårnets klokkeetasje er påbygd tidlig på 1200-tallet. Samtidig ble det laget ribbehvelv i tårnfoten, som tidligere har blitt brukt som dåpsrom, eller baptisterium. Sakristiet er bygd til på 1400-tallet, og korbuen er utvidet på 1600-tallet. 100 meter nord for kirken ligger en utgravet kalkovn som er datert til 1200-tallet. Værnes kirke ble restaurert under ledelse av Erling Gjone og sto ferdig i 1966.

Kirken har ikke inngang gjennom tårnet i vest, men i skipet er det inngangsportaler både i sør- og nordmuren. I kirkeskipet er det åpent takverk med saksesperrer. Stikkbjelkene har bevarte, utskårne masker. De eldste kalkmaleriene i kirkerommet er fra senmiddelalderen, og i veggene er det murt inn flere skulpturer og relieffer. Runeinnskrifter i murpussen er datert til rundt 1075.

«Værnesstolen» i to etasjer, på nordsiden av koret, er spesielt imponerende, med utskåren rankedekor og bildemotiver fra Det nye testamentet. Den er skåret i 1685, antagelig av Marcus Nielsen Gram. Prekestolen har relieffer av evangelistene i fyllingsfeltene og er laget av Johan Biltsnider i 1623. Døpefonten i kleberstein er fra 1900. Altertavlen, som er laget av Søffren Oellssen i 1639, er svært rikt utformet med utskårne figurer. Midtfeltene nedenfra og oppover viser Nattverden, Getsemane, Korsfestelsen, Nedtakelsen fra korset, Oppstandelsen, Gudstegnet på hebraisk og Kristus i skyen. Korsfestelsen er flankert av Moses og Johannes, og Oppstandelsen er flankert av Elias og Peter.

Kilder:
Ekroll, Øystein og Morten Stige: Kirker i Norge 1, Oslo 2000
Muri, Sigurd: Norske kyrkjer, Det norske samlaget 1971
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993