Startside | Hva er nytt? | Bilder | Historier | Kilder | Rapporter | Kirkegårder | Gravsteiner | Statistikk | Etternavn
Skriv ut Legg til bokmerke

 Lillehammer kirke, Lillehammer, Oppland, Norge


Breddegrad: 61.1115, Lengdegrad: 10.4645
Lillehammer kirke

Notater:
Lillehammer kirke ligger i Lillehammer sokn i Sør-Gudbrandsdal prosti. Den er bygget i mur og ble oppførd i 1882. Kirken har langplan .
Arkitekt: H.Thrap-Meyer.Lillehammer kirke fra 1882 er en monumental langkirke preget av nygotiske former og med tårn i vest. Den er oppført i upusset rød tegl etter tegninger av Henrik Thrap Meyer. Kirken er godt bevart utvendig, men interiøret er sterkt preget av ombygging i 1959, da blant annet benker, altertavle, alterring og prekestol ble fornyet og takkonstruksjonen i kirkerommet endret.

Finn Krafft sto for den malte dekoren i interiøret som ble gjort i forbindelse med oppussingen i 1959. Han laget stjernehimmelen over koret og marmoreringen i fyllingsfeltene på prekestol, benkevanger og gallerifronten. I tillegg malte han en apostelfrise med bilder av alle tolv apostlene på altertavlens predella, som er sokkelstykket som forbinder altertavlen med alteret. Vegger og tak fikk lysere farge ved oppmaling i 1991.

Altertavlen, som også er fra 1959, er et tredelt, malt trerelieff med Jesus i Getsemane som motiv, laget av Maja Refsum. Den tidligere altertavlen, Kristus i skyen, malt av Christen Brun i 1882 etter Adolph Tidemands maleri, ble flyttet til gravkapellet i 1977. Nord for korbuen henger et maleri til minne om falne nordmenn i annen verdenskrig, malt av Jakob Weidemann i 1992, og under dette står et messingkors til minne om falne engelske soldater.

Kilder:
NIKUs kirkeregister